Stiinte EconomiceFacultatea Ştiinţe Economice face parte din una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova. Este o facultate relativ tânără, modernă şi actuală a Universităţii de Stat din Moldova. Programul de studiila FacultateaŞtiinţe Economice este constituit din trei cicluri – licenţă, masterat şi doctorat – în astfel de domenii ca Finanţe, Administrarea afacerilor, Marketing şi Contabilitate – domenii de real interes pentru economia naţională. Cursuri interactive, seminare atractive, cercuri ştiinţifice pentru studenţii motivaţi, programe de practică, conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, cu invitaţi din diferite domenii, avînd pregătire în Moldova şi străinătate – toate astea reprezintă doar o scurtă descriere a activităţii noastre, care se derulează sub coordonatele calităţii continue. Misiunea şi obiectivele Facultăţii Ştiinţe Economice sunt consolidarea prestigiului academic şi ştiinţific al facultăţii oferindu-vă şansa de a vă forma ca specialişti în domeniile de studiu, cu competenţe care să vă permită un loc de muncă potrivit aspiraţiilor voastre.

Economia mondiala se  caracterizeaza prin mai multe procese, care au un impact profund asupra dezvoltarii sale. Integrarea economica este unul din acele procese ce joca un rol important in dezvoltarea durabila a proceselor economice. Integrarea Economica Europeana este un astfel de proces care prin efectul sau influienteaza si directiaoneaza economia mondeala

   Investigarea fenomenelor economice necesita aplicarea unui instrument specific de cercetare pentru cunoasterea relatiilor de cauzalitate si a ev

Politica bugetară este un curs destinat masteranzilor an. I și vine să contribuie la formarea unui sistem de cunoștințe teoretice, practice și aplicative în domeniul gestiunii finanțelor publice.

analiza rezultatelor financiare al agentilor economici in baza rapoartelor financiare

Reglementări privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea CIM.

Managementul tehnologic si operational reprezinta un complex de principii generale si decizii particulare, ce reglementeaza mersul  procesului de productie si a operatiilor tehnologice de productie, in special, determina schemele si consecutivitatea executarii operatiilor tehnologice si a proceselor  independente si dependente ale  sistemului de productie.

REI sunt relatii economice dintre tari si dintre tari si organisme internationale

Marketing  este o disciplină de specialitate. Disciplina dată repezintă o continuare logică a cursurilor practice de perfecţionare economică şi a cursurilor fundamentale. Marketing cuprinde nu numai lucrul practic asupra principiilor de gestiune clasice şi contemporane, ci şi gestionarea procesului decizional în activitatea economică internă şi externă, realizarea strategiei firmei, ministerului pe plan local şi internaţional, formarea unei imagini pozitive în mass media, legate de actualitatea socio-politică şi culturală naţională. Utilitatea cursului este incontestabilă, căci răgazul pe care studenţii au posibilitate să-l ia pentru a reformula în limbaj economic, realitatea economică, penetrarea pe pieţe externe, menţinerea pe aceste pieţe creează anumite automatisme şi stereotipuri care pot fi exploatate ulterior.