Cursul este destinat studenţilor de la master, programul Comunicare multilingvă, management intercultural, face parte din cursurile obligatorii.

Cursul prevede formarea competenţele metodologice necesare profilului de profesor de limba franceză în conformitate cu prevederile Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi și Standardele profesionale pentru cadrele didactice din învățământul general.

Curs inclus in Programul de Studii Ciclu II

Istoria limbii franceze

Cursul Lexicul şi gramatica textului francez este destinat atît studenţilor din anul I de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra Filologie Franceză 'Grigore Cincilei', cît şi tuturor profesorilor interesaţi. Cursul va ţine cont de conţinutul propus de curiculumul la această disciplină, dar va conţine şi activităţi extracurriculare.

Culegerea de exerciții la Morfologia limbii italiene este propusă spre uzul tuturor studențilolr de la Universitatea de Stat din Moldova care doresc sa studieze limba italiană la cursurile de limbă străină, indiferent de specialitatea pe care o urmează. Se dorește a fi, totodată, un instrument de îmbunățățire și verificare a cunoștionțelor și deprinderilor pe care profesorii de limbă italiană îl pot recomanda discipolilor interesați. Seturile de exerciți sunt grupate în baza diverselor capitole ale morfologiei limbii (Genul și numărul substantivelor, Prezentul indicativ, Prepozițiile etc.). Varianta WORD de postare a Culegerii permite ca exercițiile să poată fi copiate, rezolvate iar apoi propuse profesorului spre verificare/evaluare. În viitorul apropiat, pentru o serie de exerciții va fo propusă cheia răspunsurilor, astfel încît vizitatorii cursului să recurgă la autoverificarea abilităților în materie de limbă italiană.

Acest curs este destinat studenţilor anului I de la Facultatea Limbi şi Literaturi străine,Catedra Filologie Franceză ,,G. Cincilei",celor de la Facultatea de Litere şi tuturor celor interesaţi de semantică.

Cursul opțional Traducere specializată este destinat studenților anului III, specialitatea Limba și literatura spaniolă și limba engleză, de asemenea, pot solicita accesul și alți utilizatori care au nivelul B2 de cunoaștere a limbii spaniole.  Acest curs are drep scop principal dezvoltarea competenței lingvistice, competenței pragmatice, competenței de traducere și mediere din și în limba spaniolă. Partea teoretică va include o introducere în teoria traducerii, terminologie și limbaje sectoriale; se vor studia etapele procesului de traducere prin analiza diferitor tipuri de texte specializate din domeniul afacerilor (texte administrative, juridice, tehnice); partea practică va include traducerea din și în limba spaniolă a textelor specializate, cum ar fi: acorduri internaționale, deligențe consulare, scrisori oficiale, regulamente, etc. Materialul didactic va include texte din manualul Español para fines específicos; texte originale din surse online, interviuri, discursuri sau alte materiale virtuale disponibile.