jsc

Cursul Metodologia cercetării bibliografice și informaționale face parte din Modulul Tehnologia informației în cercetare care a fost inclus în programul de învățământ al Școlii doctorale de Științe sociale ca urmare a necesității de a fortifica competențele de cercetare ale doctoranzilor. Cursul Metodologia cercetării bibliografice și informaționale are scopul de a contribui la dezvoltarea culturii științifice a tinerilor cercetători, la educarea respectului față de regulile care s-au impus ca norme larg și unanim acceptate în practica științifică, și, în același timp, la o mai bună formare a competențelor necesare pentru cercetarea științifică, precum și pentru înțelegerea, scrierea și evaluarea unei lucrări științifice în conformitate cu practicile științifice ale mediului academic european.