Disciplina Calculele financiare şi actuariale urmăreşte scopul de forma şi/sau dezvolta competenţe profesionale de fundamentarea deciziilor cât mai bune (optime) de investire şi de finanţare necesită ca fiecare întreprindere, în fiecare exerciţiu financiar, să-şi aprecieze prin metode matematice atât eforturile, cât şi rezultatele financiare scontate, în vederea minimizării riscurilor şi maximizării profiturilor (beneficiilor).Aceste operaţiuni financiare interesează deopotrivă instituţiile financiare, băncile, bursele, întreprinderile, societăţile de asigurări, societăţile comerciale sau pe acţiuni, precum şi pe particulari. Şi unii şi alţii pot să-şi plaseze anumite sume de bani sau să facă anumite împrumuturi pentru investiţiile industriale, agricole, social-culturale şi, de aceea, sunt interesaţi în alegerea unui plasament financiar cât mai bun.

Din aceasta perspectiva, cursul are ca obiectiv formarea de competențe de cunoaștere, aplicarea modelelor economico-matematice ale operaţiunilor financiare prin care se plasează anumite sume de bani şi se caută analiza rentabilităţii unor astfel de plasamente.

Imagini pentru analiza financiara

Complexitatea fenomenelor și proceselor financiare, caracterul dinamic al mediului financiar fac ca analiza financiară aprofundată să devină un sistem complex interdisciplinar de tratare a informaţiilor economico-financiare curente şi de perspectivă. Orice cercetare în domeniul de cercetare Finanțe presupune în mod obligatoriu aplicarea metodologiei analizei financiare. 

Cursul ANALIZA FINANCIARA A ÎNTREPRINDERII este destinat studentilor programului 364.1 Finante si banci, anul II.

Numarul de ore este de 120 ore, inclusiv 60 ore (30 ore curs și 30 ore seminar) contact direct și 60 de ore pentru studiul individual al studentului și solutionarea unui studiu de caz.

Acest curs este destinat studenţilor

curs Bazele Activitatii Bancare

Bazele funcţionării pieţei de capital

Cursul Bazele managementului financiar este destinat studenţilor Facultăţii Ştiinţe economice, specialitatea "Finanţe şi bănci".

Acest curs este administrat de Maria Cojocaru, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar la catedra "Finanţe şi bănci"

 

Prezentul curs de lecţii „Bazele managementului financiar” se adresează studenţilor de la specialitatea Finanţe şi Bănci, dar şi specialiştilor profilate de problematica analizei, fundamentării şi elaborării deciziilor financiare pentru dezvoltarea reuşită a întreprinderii în mediul concurenţial. Materialul elaborat reprezintă instrument eficient de prezentare  a noţiunilor cuprinse în fişa disciplinei, curs şi seminar.

Acest curs este destinat masteranzilor de la programul ”Gestiune finanțelor și contabilitate în afaceri”

Volumul de ore: 150 ore (5 credite), inclusiv 40 ore (20 - curs și 20 ore seminare) - contact direct; 110 ore - pentru activități individuale.

Pentru promovarea disciplinei se va susține în mod obligatoriu:

a) testări curente - 2 (01.11.2015 și 20.12.2015);

b) examen final

c) evaluare produsul activității individuale (predare până la 25.12.2015)

Cursul va contine descrierea la toate impozitele si taxele din Republica Moldova

Curs destinat pentru programul de master Administrarea bancară