MI

Facultatea de Matematică şi Informatică funcţionează din 1946, de la înfiinţarea Universităţii de Stat din Moldova. Aici îşi au originea vestitele şcoli ştiinţifice de algebră, ecuaţii diferenţiale, geometrie, analiză matematică, unde s-au format peste 30 de doctori habilitaţi care activează astăzi în diferite ţări şi domenii, în special al educaţiei şi ştiinţei.
În ultimii ani  Facultatea de Matematică şi Informatică cunoaşte o continuă dezvoltare şi numără astăzi peste 600 de studenţi la studii de licenţă şi masterat, peste 80 de cadre didactice calificate printre care 8 doctori habilitaţi, 48 doctori în ştiinţe.
În dotarea Facultăţii de Matematică şi Informatică se află 10 laboratoare pentru seminare şi lucrări practice care dispun de circa  170 de calculatoare, toate fiind interconectate la reţeaua USM, iar o parte din ele  şi catedrele facultăţii sunt conectate la reţeaua internet.
Misiunea Facultăţii de Matematică şi Informatică constă în promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standarde europene în domeniile matematicii şi tenhologiilor informaţionale, corelate cu cerinţele pieţii muncii din Republica Moldova.

DECAN: Dr., conf.univ.  Galina RUSU
PRODECAN:  Lect. sup.  Viorel GRIGORCEA

DEPARTAMENTE:

  • Matematică
  • Informatică

Cursul Managementul calității software  (MCS) prezintă conceptul general de calitate conform familiei de  standarde ISO 9000 și specificul calității produselor software în procesul de dezvoltare software conform ISO 9126, actual ISO 25000(Ghid SQuaRE).

Metode de abordare a sistemelor și produselor informaționale (Agile) și instrumente colaborative pentru managementul proiectelor 

Acest curs este un curs de TIC

В рамках данного курса можно ознакомиться с версткой документов на языке разметки TeX. TeX позволяет как форматировать текст, так и описывать формулы, а также предоставляет инструменты для создания различных списков (библиография, содержание и т.д.).