MI

După șapte decenii de evoluţie, Facultatea de Matematică și Informatică este astăzi o entitate universitară de cercetare, formare, şi de referinţă în reţeaua academică şi ştiinţifică naţională şi internaţională, matură și integră, cu o moștenire valoroasă de cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi studenţi. Tradiţiile şi prestigiul facultăţii, onorează şi totodată obligă la performanţe academice, la modernizarea continuă a ofertei educaţionale.

Misiunea principală a Facultății de Matematică și Informatică este de a pregăti specialiști de înaltă calificare în domeniile Matematică și Informatică, cadre didactice competente în aceste domenii, precum și de a promova învățămîntul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă. Totodată facultatea are rolul de membru activ al mediului social, care are misiunea de a promova în societate cultura matematică și informatică, de a contribui la perfecţionarea sistemului educațional, de a adopta reglementări conforme cu standardele moderne naționale și internaționale.

DECAN: Dr., conf.univ.  Galina RUSU
PRODECAN:  Lect. sup.  Viorel GRIGORCEA

DEPARTAMENTE:

  • Matematică
  • Informatică

Cloud Computing, K8s

Disciplina TIC este destinată utilizării avansate a Tehnologiilor Informaţionale de Comunicare în viitoarea activitate profesională a studenţilor anului I ai Facultăţii de Drept. Cursul este axat pe aspecte teoretice şi practice privind sistemele de operare, serviciile internet, platformele eLearning, prezentările electronice, procesoarele textuale și tabelare, soluţiile soft pentru domeniul profesional.
 

В рамках данного курса можно ознакомиться с версткой документов на языке разметки TeX. TeX позволяет как форматировать текст, так и описывать формулы, а также предоставляет инструменты для создания различных списков (библиография, содержание и т.д.).