Stabilirea categoriilor debeneficiariasi asistenței sociale. Diagnoza problemelor sociale

Cursul respectiv are ca scop să ofere studenților cunoștințe teoretice generale referitor la sistemul de protecție a familiei și a copilului în situații de criză și să formeze competențe și abilități practice de identificare a categoriilor de beneficiari, de evaluare a situațiie familiilor și copiilor în dificultate, de întocmire a planului de intervenție în diverse situații de criză familială, de aploicare a diverselor metode și tehnci de lucru cu diverse categorii de beneficiari etc

Istoria psihologiei

 Cursul îşi propune să identifice o serie de factori care influenţează puternic procesul social şi, iminent, evoluţia/involuţia personalităţii şi societăţii.