psihologieFacultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se încadrează în conceptul unui învăţămînt european bazat pe valori democratice şi educaţionale, pe tradiţie şi inovaţie.

Facultatea îşi certifică existenţa prin orientările sale formative ce corespund tendinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul vectorului de evoluţie a societăţii, prin activităţile celor implicaţi în procesul de formare iniţială a viitorilor specialişti, avînd drept finalitate lansarea pe piaţa muncii a unor promoţii bine pregătite, capabile să răspundă mereu le exigenţele timpului şi să asigure dezvoltarea societăţii noastre.