Cursul Psihodiagnostic vizează pregătirea teoretică şi metodologică a viitorilor specialişti în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei. Avînd în vedere ansamblul pregătirii metodologice, el precizează specificul elaborării şi aplicării metodelor de cercetare şi evaluare în domeniile vizate, centrîndu-se pe metoda testelor cărora li se acordă cea mai mare parte a spaţiului rezervat.

Данный курс знакомит студентов с основными теоретическими аспектами учебной дисциплины «Клиническая психология», а также с теми проблемами, с которыми чаще всего сталкивается клинический психолог в своей практике. Цель данного курса — познакомить студентов с фундаментальными знаниями в области клинической психологии, структурой и содержанием этой науки, а также ее взаимосвязью с другими дисциплинами. Дисциплина дает студентам навыки необходимые для комплексной оценки личности, сталкивающейся с жизненными трудностями или проблемами со здоровьем и оказания помощи человеку, нуждающемуся в этом с целью его более удовлетворительной адаптации к условиям существования.