Didactica pedagogiei și psihologiei (Frecvență redusă).

     Didactica disciplinelor psihopedagogice opţionale contribuie la formarea competenţelor necesare practicării profesiei de profesor.

     Disciplina Didactica disciplinelor psihopedagogice opţionale, constituie baza pregătirii viitorilor pedagogi. Ea presupune o abordare integrată în însuşirea conceptelor, înţelegerea esenţei procesului didactic,  formarea  unui sistem de competenţe necesar realizării  activităţii educative.

     Această disciplină iniţiază studenţii în problematica activităţii profesorului şcolar.

       Pedagogia  este o ştiinţă socioumană, care are ca obiect de studiu dimensiunea funcţional-structurală a educației,  abordabilă metodologic din perspectiva finalităţilor specifice care vizează formarea-dezvoltarea personalităţii umane prin valorificarea corelaţiei educator – educabil, conform unor principii şi legităţi specifice care reglementează desfăşurarea fenomenelor educaţionale, la nivel de sistem şi de proces.