La momentul actual, cind are loc expansiunea instituţiei managementului, pe măsură ce această instituţie devine indispensabilă la nivelul tuturor organizaţiilor, în paralel/conexat cu fenomenul de globalizare a afacerilor, din ansamblul a ceea ce numim azi “ştiinţa managementului” se desprind sau individualizează diverse “ramuri” sau domenii distincte. Între astfel de domenii – alături de managementul strategic, MRU, comportamentul organizaţional etc. – se numără în prezent şi managementul comparat.

Scopul de bază al cursului „Managementul resurselor umane” îl constituie familiarizarea studenţilor cu problematica managementului personalului şi rolul acestuia în cadrul organizației. Cursul este elaborat conform planului de studii pentru Licenţă, pentru studenții de la specialitatea ”Business și Administrare”.

Obiectul cursului “Management inovaţional” constă în soluţionarea problemelor de conducere inovaţională a organizaţiilor/întreprinderilor, abordarea ştiinţifică a proceselor de management inovaţional, adoptarea de sine stătător a deciziilor manageriale de orientare strategică a firmelor în vederea asigurării avantajelor concurenţiale.   

        În cadrul cursului Managementul general sunt selectate tematici și subiecte cu caracter teoretic și practic, privind prognozarea, organizarea, motivarea, coordonarea şi controlul activităţilor întreprinderii ș.a. Inclusiv, sunt selectate principalele instrumente, metode și tehnici manageriale utile în rezolvarea multiplelor probleme din cadrul întreprinderii. Cursul disciplinei Managementul general este conceput pentru formarea specialiștilor de înaltă calificare și are menirea să formeze și să dezvolte cunoștințe, deprinderi și aptitudini manageriale viitorilor întreprinzători și manageri.