Etica profesionala este o stiinta care studiaza ceea ce este drept just si corect

Cursul este destinat studenţilor de la ciclul II Masterat specialitatea Managementul Resurselor Umane

Cursul dat se ocupa de problematica comportamentului managerului in mediul organizational.

Managementul este o disciplină economică de sinteză. Are un caracter multidisciplinar întrucât preia categorii economice din doctrine economice, economie politică, politici economice, marketing, finanţe etc. şi utilizează metode statistice, matematice, sociologice, grafice şi altele. Managementul reprezintă un sistem ce include astfel de elemente cum ar fi managementul general sau teoria managerială, managementul firmei, managementul afacerilor, managementul  financiar, managementul resurselor umane şi altele.

Disciplina "Management" constituie  un element component al sistemului integrat de instruire eficace şi eficientă a specialistului în domeniul economic. Subiectele prevăzute pentru studiu teoretic şi practic se axează pe competenţe, atitudini, abilităţi şi deprinderi practice fundamentale, care au menirea de a facilita formarea unor specialişti cu un înalt potenţial efectiv şi creativ.

La momentul actual, cind are loc expansiunea instituţiei managementului, pe măsură ce această instituţie devine indispensabilă la nivelul tuturor organizaţiilor, în paralel/conexat cu fenomenul de globalizare a afacerilor, din ansamblul a ceea ce numim azi “ştiinţa managementului” se desprind sau individualizează diverse “ramuri” sau domenii distincte. Între astfel de domenii – alături de managementul strategic, MRU, comportamentul organizaţional etc. – se numără în prezent şi managementul comparat.

abstract, sumar despre curs

Scopul de bază al cursului „Managementul resurselor umane” îl constituie familiarizarea studenţilor cu problematica managementului personalului şi rolul acestuia în cadrul organizației. Cursul este elaborat conform planului de studii pentru Licenţă, pentru studenții de la specialitatea ”Business și Administrare”.

Obiectul cursului “Management inovaţional” constă în soluţionarea problemelor de conducere inovaţională a organizaţiilor/întreprinderilor, abordarea ştiinţifică a proceselor de management inovaţional, adoptarea de sine stătător a deciziilor manageriale de orientare strategică a firmelor în vederea asigurării avantajelor concurenţiale.   

        În cadrul cursului Managementul general sunt selectate tematici și subiecte cu caracter teoretic și practic, privind prognozarea, organizarea, motivarea, coordonarea şi controlul activităţilor întreprinderii ș.a. Inclusiv, sunt selectate principalele instrumente, metode și tehnici manageriale utile în rezolvarea multiplelor probleme din cadrul întreprinderii. Cursul disciplinei Managementul general este conceput pentru formarea specialiștilor de înaltă calificare și are menirea să formeze și să dezvolte cunoștințe, deprinderi și aptitudini manageriale viitorilor întreprinzători și manageri.