Acest curs este destinat studentiilor cu cunostinte initiiale a programarii C++. Este deschis pentru orice student.

Autorul cursului: Mihail Croitor

Ingineria software modernă tinde spre industrializare. Pentru ingineria Produselor Software (PS) industrializarea înseamnă trecerea de la elaborarea aplicaţiilor independente spre dezvoltarea automatizata a întregilor familii de PS (mulţimi de aplicaţii specifice unui domeniu). Una din metodologii, care permite automatizarea elaborării PS este metodologia de elaborare generativa.

Destinaţia cursului „Elaborarea generativă a PS” este de a familiariza cursanții cu tehnologiile moderne de elaborare automatizată a PS; de a dezvolta competentele lor în analiza, proiectarea si realizarea întregilor familii/linii de PS, în crearea si utilizarea tehnologiilor si instrumentelor de automatizare a proceselor de elaborare a PS.

Cursul „Elaborarea generativă a PS” reprezintă o continuare a cursurilor „Programarea orientată pe obiecte”, „Proiectarea sistemelor informatice”, „Elaborarea aplicaţiilor C++”, „Limbaje şi specificaţii formale”, „Analiza si proiectarea orientata obiect a sistemelor informatice”.

Cursul “Elaborarea aplicațiilor Web 2.0” este destinat formării competenților în tehnologii moderne Web. La moment există o mulțime de domenii informaticii care cer cunoștințe speciale de creare/înțelegere aplicațiilor Web. Tendința spre învățământ asistat de calculator impune pe profesori și studenți se elaboreze documente de lucru în format ușor aplicabil în Internet.

Curs de initiere in costruirea R-schemelor

В рамках данного курса студенты знакомятся с парадигмой порождающего программирования и учатся создавать семейства программ и программные каркасы. Перед началом курса студент должен знать язык С++, знать и уметь применять объектно-ориентированное программирование.

Данный курс посвящен разработке программ на языке С++ при помощи стандартной библиотеки С++, MFC и С++/CLI (.Net). Доступен всем желающим, требует базовых знаний С++.

Автор курса: Михаил Кройтор