Cursul Metrologia generală este orientat spre lărgirea cunoştinţelor studenţilor referitor la ştiinţa despre măsurări. Obiectul ştiinţei măsurării include: mărimi şi unităţi de măsură, etaloane, metode şi mijloace de măsurare, erori şi incertitudini de măsurare, condiţii de măsurare, caracteristici ale mijloacelor de măsurare, relaţia om – aparat, norme şi prescripţii privind asigurarea metrologică.

Beneficiari ai acestui curs sunt studenţii Facultăţii de Fizică şi Inginerie (anul I, specialitatea IMC), viitorii specialişti în domeniul ingineriei şi managementului calităţii.

Această disciplină este destinată studenților facultății de Fizică şi Inginerie, specialitatea Tehnologii Informaționale.  Limbajul de modelare şi documentare UML prezintă o soluţie standartă în domeniul creării softurilor. 

Beneficiari ai acestui curs sunt viitorii specialişti de la Domeniul de formare profesională Ingineria sistemelor şi calculatoarelor, specialitatea - tehnologii informaţionale.

Acestă disciplină este destinată masteranzilor facultății de Fizică şi Inginerie, programul  de master "Tehnologii Informaţionale în Modelare". Disciplina conţine partea teoretică necesară modelării computaţionale a proceselor fizice ce pot fi urmărite în sistemele complexe, partea experimental-demonstrativă, precum şi analiza rezultatelor experimentale urmată de modelarea computaţonală a proceselor studiate. Drept urmare a studierii disciplinei, studenţii/masteranzii vor putea formula algoritmul ce trebuie parcurs pentru a elabora modelul unui proces în sisteme complexe, analiza numerică a imaginilor şi a secvenţelor video înregistrate în laborator, precum şi a elabora programul ce va descrie procesul studiat utilizînd un limbaj de programare. 

Activitatea de proiectare a interfetelor utilizator presupune proiectarea informationala (information design): desktop publishing, multimedia, data-mining, proiectarea interactiunilor om-masina (interaction design): story creating, story telling, proiectarea senzoriala (sensorial design): design grafic, videografie, cinema, ilustratie si fotografie, sound design, musical performance, vocal talents, tactile, olfactory, kinosthatic design, plus experienta.

O interfata utilizator este bine scrisa atunci cind programul se comporta exact asa cum se asteapta utilizatorii sai.

Conceptul de inteligenta articifiala nu e nou. De fapt, termenul a apaut inca din 1955. Computerele cu AI din filmele SF sunt capabile sa proceseze orice comanda le-ar da oamenii, sau chiar sa se revolte, incalcand pana si cele trei legi ale roboticii. Dar in zilele noastre se pare ca sistemele de inteligenta artificiala au mari dificultati in a intelege pana si cele mai banale probleme pentru un om. Cercetatorii se straduiesc sa-i faca pe roboti sa inteleaga numeroase lucruri, de la limbajul uman sau gandirea abstracta pana la capacitatea de a deosebi un obiect de altul

Retele de Transport de Date

Cursul asigură cadrul teoretic necesar şi ilustrarea practică de creare a paginilor Web şi descrierea etapelor de realizare, găzduire şi asigurare a funcţionării site-urilor.

Web Design