Cursul este susţinut în cadrul Facultăţii de Fizică şi Inginerie studenţilor anului 1 şi actualul compendiu cuprinde un set de probleme rezolvate şi pentru lucrul individual la BCVT. 

 Cursul este susţinut la Facultatea de Fizică şi Inginerie studenţilor anului III, licenţă, şi cuprinde baza conceptuală a fizicii statistice, fiind orientat spre formarea competenţelor studenţilor în a studia şi descrie fenomenele şi procesele sistemelor macroscopice. Cursul este un compartiment aparte a fizicii teoretice şi ocupă o poziţie centrală în pregătirea studenţilor pentru formarea profesională. Pe de o parte el dezvoltă noi elemente şi instrumente bazate pe legităţile şi procesele macroscopice, iar pe de alta generează baza de analiză a sistemelor macroscopice. Se expune trecerea de la descrierea dinamică deterministă la descrierea probabilistică a stării şi proceselor în sistemele macroscopice. Se introduc noţiunile: de micro- şi macrostări; de ansamble statistice; de funcţii de distribuţie după energie, număr de particule etc. Se arată cum se calculează parametrii sistemului prin mediere după aceste funcţii. Se dau explicaţii ale comportamentului termodinamic ale sistemelor menţionate. Se întroduc principiile cuantice prin operatorul densităţii la descrierea sistemelor macroscopice cuantice. Pentru gazele ideale cuantice se studiază statistica Fermi-Dirac şi Boze-Einstein. În baza formalismului elaborat se analizează un şir de fenomene şi proprietăţi ale sistemelor macroscopice, inclusiv cuantice.

Cursul se adreseaza studentilor Catedrei Fizica Teoretica a USM care studiaza cursul special “Metode contemporane de calcul in fizica teoretica”, fiind totodata utila tuturor celor interesati de studiul interdisciplinar al sistemelor complexe – studenti de la diferite facultati, masteranzi, doctoranzi, cercetatori stiintifici, lectori universitari etc. Specificul problemelor examinate, insa, presupune posedarea unui nivel corespunzator de cunostinte matematice, precum si a limbajelor de programare FORTRAN si Mathematica folosite pentru simularea pe calculator. 

Termodinamica este o disciplina fundamentala a fizicii, care a capatat o revigorare puternica la mijlocul secolului al XX-lea, odata cu abordarea studiului proceselor de neechilibru si a existentei multiplelor aplicatii nu numai in fizica, dar si departe de granitele ei. Aceste aplicatii practice sunt numeroase si variate, de la frigider si incalzire centrala pana la energie regenerabila si prognoza meteorologica.