Cursul „Acreditarea la nivel naţional” este destinat studenţilor specializaţi în domeniul „Inginerie şi managementul calităţii” şi reprezintă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe relevante şi formarea unor deprinderi şi abilităţi de bază, necesare acestora pentru desfăşurarea activităţii profesionale în cadrul infrastructurii calităţii.
Disciplina reflectă aspectele principale ale concepţiei infrastructurii calităţii naţionale, în special cele, care sunt legate cu activităţile de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii indiferent dacă aceasta este cu titlu obligatoriu sau voluntar, prezintă cadrul legislativ şi instituţional al acestor activităţi din Republica Moldova, comunică principiile de bază, reguli şi proceduri, implementate şi practicate la nivel naţional, precum şi activităţile respective de evaluare a conformităţii, acreditare şi supraveghere a pieţei la nivel european şi internaţional, conturează principalele direcţii, viziuni şi politici noi de dezvoltare ale segmentului nominalizat pe termeni de scurtă şi lungă durată şi stabileşte obiective concrete de atins pentru viitorii specialişti aflaţi în curs de pregătire profesională.