Cursul prevede formarea competențelor de analiză a discursului în funcție de tipul de discurs.

This course is designed for history students. The objective is to help students use English to document themselves and use historic sources.

Acest curs este destinat studentilor de la Facultatea de Drept

Limba engleză de specialitatea asistența socială este un curs online care presupune o colaborare profesor-student mai aprofundata pentru obtinerea unor rezultate mai bune. 

Este un curs de limbă franceză de specialitate pentru studenții de la facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Cursul este destinat studenților ciclului I, Licență, specialitatea Limba franceză aplicată și limba B aplicată, la fel ca și persoanelor interesate de diverse aspecte ale interacțiunii dintre limbă și societate. Rolul important pe care și l-a propus sociolingvistica constă în a instala vorbitorii în centrul studiilor lingvistice prin cercetarea mediului acestora, a comunităților lingvistice din care fac parte, a persoanelor cu care interacționează, a scopului interacțiunii etc. Studenții vor cunoaște noţiunile de bază ale sociolingvisticii actuale, domeniu interdisciplinar, în continuă dezvoltare și care se bucură de succes în țările unde este conștientizată importanța educației lingvistice, la fel ca și importanță dezvoltării unei culturi înalte a comunicării.

 D. Hymes afirma în 1972 că pentru a comunica nu este suficient să cunoști o limbă și sistemul acesteia, mai este necesar să știi cum utilizezi această limbă în funcție de contextul social. Pe aceeași undă, W. Labov insista asupră necesității de a pune accentul pe producțiile lingvistice și nu pe abstracțiile lingvistice teoretizate. Din perspectiva lui Labov sociolingvistica este lingvistica, doar că unii lingviști neglijează nejustificat studierea contextului social.

Pe durata acestui curs studenții vor înțelege în ce mod  studierea limbii ca și mijloc de comunicare poate permite recunoaşterea valorilor socio-culturale vehiculate de o societate. La fel, studenții vor face cunoștință cu abordări complexe ale relaţiilor dintre societate, limbă şi discurs, sociologie şi sociolingvistică, lingvistică şi sociolingvistică. 

 În particular, cursul va lărgi orizontul cognitiv al studenţilor cu privire la limbă şi clase sociale, variaţii lingvistice, societate şi spaţiu, limbă şi politică, planificare lingvistică, conversaţie şi interacţiune socială, discursul politic, contactul / conflictul limbilor şi gestiunea plurilingvismului.

Curs elaborat de Conf. univ. dr. Eufrosinia Axenti și Lector universitar Angela Soltan