Literatura franceza şi universală contemporana este unul dintre modulele de bază ale ciclului filologic, de la Facultatea de Limbi Straine, Catedra Literatura Universala, care asigură pregătirea profesională a studenţilor în domeniul studiilor umanistice. Destinaţia modulului este de a oferi studenţilor o cunoaştere a etapelor, concepţiilor, problemelor şi valorilor literare în raport cu cele general-europene. Scopul modulului constă în formarea competenţelor profesionale care le-ar permite viitorilor licenţiaţi să formuleze judecăţi critice şi de valoare asupra fenomenelor culturale, sociale sau politice din trecut şi din prezent.

Scopul cursului constă în familiarizarea studenților cu literatura universală din prima jumătate a secolului XIX. Cursul conține informații istorice, analize literare și critice despre biografia de creație a autorilor, opera acestora și contextul istoric în care au creat și au trăit aceștia. Totodată, textanalizele reprezintă și încercări de actualizare a temelor literaturii din trecut. Literatura, cultura și arta romantică sunt și un pretext de la care se pornește pentru a cunoaște literatura modernă și cea contemporană studiată ulterior la alte cursuri.

Obiective cursului pe Platforma Modle:

Facilitarea interacțiunii cu studenții și îmbunătățirea procesului didactico-științific;

Popularizarea literaturii și culturii romantice printre studenți.

Crearea competenţelor de interpretare şi analiză. 

 

 

Cursul de Realism francez are drept scop familiarizarea studenţilor cu principalele capodopere literare din a II-a jumătate a secolului al XIX-lea, cu interpretările critice existente în domeniu, dar şi cu procedeele esenţiale ale propriei analize tipologice şi conţinutale, bazate pe elucidarea mesajului de idei şi tematic, pe structurarea de caractere şi modalităţi de atingere a obiectivelor propuse de către autor. Cursul se va centra pe stimularea lecturilor asumate şi pe înţelegerea de către studenţi a valorilor literare, reunite sub genericul Realismului francez.