Cursul Sisteme juridice comparate oferă studenţilor cuno­tin­e privind ştiinţa dreptului comparat şi metodei comparative, cunoaşterea principalelor sisteme de drept, compatibilitatea şi comparabilitatea lor, deprinderea folosirii metodei comparative în studiul dreptului, cunoaşterea tuturor elementelor şi problemelor acesteia. Compararea sistemelor de drept permite evidenţierea punctelor divergente, convergente şi uneori a celor identice ale acestora, descoperindu-se existenţa unui fond normativ comun - mai întins sau mai restrâns - din care se pot trage concluzii benefice. Cursul Sisteme Juridice Comparate este o disciplină care se studiază pentru fundamentarea cunoştinţelor la disciplinele fundamentale ca Teoria generală a statului şi dreptului, Dreptul constituţional, Teoria şi practica negocierilor, Filozofia dreptului etc.

 

Dreptul Administrativ, fiind o ramura a sistemului de drept, are ca srcina familiarizarea si formarea deprinderilor studentilor Facultatii de Drept cu mecanismele juridice de organizare si functionare a sistemului administratiei publice si a puterii executive. Concomitent cursul universitar Drept Administrativ are drept scop integrarea cunostintelor teoretico-practice in rezolvarea situatiilor de problema, studiilor de caz, perfectionarii legislatiei din domeniul public.

Dreptul constituţional, fiind o ramură a sistemului de drept şi având la bază ştiinţa dreptului constituţional, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept. Această disciplină are ca sarcină familiarizarea şi formarea deprinderilor studenţilor facultăţii de drept în ceea ce priveşte bazele organizării de stat, principiile constituţionale privind statutul juridic al persoanei, sistemul electoral, modul de organizare şi funcţionare a sistemului autorităţilor publice în ţară pentru protecţia şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului.

Cursul universitar de  Drept financiar, fiind o ramură de sine stătătoare a dreptului din Republica Moldova, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de drept. Această disciplină are ca sarcină familiarizarea studenţilor  cu procedura de elaborare, adoptare şi executare a bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale,  cu conceptul şi clasificarea creditului, modul de organizare a circulaţiei monetare pe teritoriul Republicii Moldova, organizarea controlului financiar, statutul juridic al organelor cu activitate financiară în Republica Moldova, răspunderea în procesul de execuţie bugetară, etc.

Disciplina se adresează viitorilor jurişti şi are în vedere cunoaşterea elementelor de bază ale teoriei Constituţiei, modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor statale, precum şi cunoaşterea  drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului în diverse state. 

Cursul familiarizează pe studenți cu abordările filozofice și teoretice în materia drepturilor omului. La fel, se ocupă cu problemele conceptuale importante, precum: Ce sunt drepturile omului? Care este scopul și statutul lor în dreptul național? Care este relația dintre drepturile economice și sociale, precum și a drepturilor civile și politice? De ce există categorii speciale de protecție a drepturilor, de exemplu, a minorităților, popoarelor indigene, copiilor, femeilor și refugiaților?

Totodată, disciplina inter-ramurală Protecţia juridică naţională a drepturilor omului permite studenţilor, de rând cu cunoştinţele acumulate la alte discipline juridice, să verifice formele şi metodele de asigurare, realizare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Obiectul principal al disciplinei este analizat prin integrarea acestuia în contextul universal al drepturilor omului. În final, acest curs își propune să ofere o perspectivă cuprinzătoare și analitică a aplicării standardelor drepturilor omului în dreptul intern, fiind conceput pentru a oferi cunoștințe atât teoretice, cât și practice.