Este o disciplină fundamentală și de o importanță deosebită pentru istoria dreptului. Are ca obiect de studiu dreptul privat al Romei Antice în evoluția istorică a acestuia și urmărește scopul de a pune la dispoziția studenților concepții juridice de bază în domeniul dreptului privat, avînd în vedere influența majoră exercitată de știința juridică romană asupra legislației statelor din Europa occidentală. Această influență se datorează nivelului ridicat al tehnicii juridice, elaborate în condițiile unei economii monetare relativ dezvoltate, bazată pe proprietatea privată și stimularea circuitului mărfurilor. Devenind în epoca Evului Mediu un sistem de norme juridice fără limite naționale și uniform în sfera relațiilor economice, dreptul privat roman este pilonul pe care s-a format sistemul de drept romano-germanic. Cunoașterea aspectelor de bază ale acestui domeniu de studiu înlesnește procesul de însușire a materiei dreptului civil, dreptului familiei, dreptului antreprenoriatului și altor disciplini juridice.

Dreptul afacerilor este o disciplină de studiu şi o subramură de drept privat care studiază ansamblul normelor juridice ce reglementează activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice, statutul juridic al întreprinzătorilor precum şi normele ce reglementează relaţiile dintre întreprinzători şi autorităţile publice.