Cursul „Teoria şi practica democraţiei” este unul adresat studenţilor de la Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative. Conţinutul  şi structura programei  sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de noua abordare a proiectării şi realizării activităţilor didactice.

Cursul urmăreşte să ofere studenţilor aparatul conceptual necesar înţelegerii democraţiei şi a proceselor contemporane din lume, precum şi din Republica Moldova. Structura cursului urmează logica sa, astfel că progresia de la un subiect tematic la altul nu se face la întâmplare. Prima parte a cursului analizează aspectelor istorico-conceptuale ale democrației. Accentul este pus pe elucidarea esenței democrației politice, analiza principiilor și a valorilor democrației. precum și materializarea doctrinară a idealului democratic. O parte consistentă a cursului este dedicată modelelor și formelor instituționale ale democrației. Legătura dintre problematizările cu caracter teoretic  şi realitatea democraţiilor existente sau funcţionale se va ilustra mai ales prin cazuistica tranziţiei şi a proceselor democratizării din Republica Moldova.