Procesul de pregătire a specialiştilor cu studii superioare la specialitatea „Administraţie Publică”, în cadrul Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova, include, în calitate de componentă obligatorie şi absolut utilă pentru formarea profesională a acestora, elaborarea unei lucrări ştiinţifice de finalizare a studiilor: teza de licenţă (pentru absolvenţii Ciclului I de studii) şi/sau teza de master (pentru absolvenţii Ciclului II de studii).

Teza de licenţă vine să finalizeze eforturile investigative realizate de către studenţi pe parcursul primului ciclu universitar (Ciclul I, Licenţă), prin intermediul unor astfel de tipuri de lucrări scrise ca referate, comunicări, proiecte de an. Studiile la Ciclul I, Licenţă, specialitatea „Administraţie publică” se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă, cuantificat pentru programele de 180 credite cu 5 credite ECTS. Teza de licenţă este una dintre componentele principale ale examenului de licenţă (de absolvire a studiilor de licenţă).

Teza de master este o lucrare ştiinţifică cu un caracter mai profund teoretic şi cu un grad mai ridicat de aplicabilitate a rezultatelor investigative. Aceasta pe motiv că studiile de master succed cele de licenţă şi asigură o specializare mai temeinică a masterandului în baza unui program de studii selectat. Studiile la Ciclul II Master se încheie cu susţinerea publică a tezei de master, cuantificată cu 30 credite ECTS, atât pentru programele de master de 90 credite, cât şi pentru cele de 120 credite.

În condiţiile în care activitatea profesională actuală, inclusiv în domeniul administraţiei publice, devine din ce în ce mai dinamică şi mai exigentă faţă de specialişti, de o necesitate imperioasă pentru absolvenţii ciclurilor I şi II studii superioare este deţinerea a cât mai multe şi mai diverse competenţe profesionale. Un rol aparte revine, în această ordine de idei, competenţelor de cercetare. Prin posedarea acestora specialistul-absolvent capătă abilitatea de sistematizare, caracterizată prin dezvoltarea şi utilizarea teoriilor, modelelor şi interpretărilor coerente; are o atitudine critică şi pătrunde în esenţa ştiinţei şi a tehnologiei. Elaborarea tezelor de licenţă şi de master, de rând cu a proiectelor de an, de asemenea, permite studenţilor să-şi formeze un vocabular şi un stil de analiză ştiinţifică, să posede tehnici şi procedee de investigaţie ştiinţifică, să-şi raţionalizeze activitatea