Structura curricumului. Cursul Managementul serviciilor publice constituie o disciplină la libera alegere pentru studenții de la Programul Administrație Publică.  an II, semestrul III, având un număr de 5credite.

Scopul cursului. Cursul de Managementul serviciilor publice are ca scop familiarizarea studenților cu principiile şi conceptele de bază din sfera managementului serviciilor publice ținând cont de specificul organizațiilor publice şi non-profit. La disciplina dată studenții îşi vor dezvolta o pregătire teoretică temeinică, scopul fiind o înțelegere cât mai bună a unor concepte fundamentale pentru managementul sectorului public precum: gestionarea serviciilor publice, principiile de organizare şi funcționare a serviciilor publice, modalitățile de gestiune a acestora, parteneriatul public-privat, eficacitate, eficiență, evaluarea serviciilor publice, etc. La fel se încearcă familiarizarea studenților cu conceptele teoretice generale ale managementului serviciilor publice şi formarea abilităților practice de organizare şi gestionare eficientă a serviciilor publice.

Obiectivele cursului. Rolul cursului constă în acumularea cunoștințelor și formarea abilităților de bază, integrate în competințe pentru studenții specialității Administrație publică prin abordarea științifică a tematicii din domeniul dat și a strategiilor realizate în procesul didactic. Prin prisma modernizării și democratizării administrației publice n contextul aspirațiilor europene, disciplina Managementul serviciilor publice de vine un obiect de studiu actual. Relaționarea dintre problemele cu caracter teoretic și realitatea serviciilor publice existente sau funcționale se va aborda prin particularitățile reformelor realizate de Guvernele naționale și a APL din Republica Moldova. Disciplina dată reprezintă un suport teoretic-practic bazat pe sistemul serviciilor naționale gestionate de autoritățile publice din Republica Moldova. Prezentul curriculum cuprinde repartizarea orelor teoretice (30 ore) și practice, sarcinile pentru lucrul individual, subiectele pentru evaluare, și bibliografia.  Disciplina dată abordează unitățile de conținut și include ultimele noutăți științifice din domeniu.

                Beneficiarii: studenții de la Specialitatea Administrație Publică.  an II, semestrul III. Limba de instruire a disciplinei Managementul serviciilor publice este limba română.