„Sociologia politică” pentru pregătirea studenților la specialitatea 311.1 Politologie este o disciplină de specializare, preconizată în planul de studii pentru semestrul III, fiind una la libera alegere, oferă 5 credite. Studenții se vor familiariza cu această ştiinţă socială şi ramură specializată, care împărtășește o abordare deosebită a domeniului politic. Politicului din perspectiva sociologică, ca şi celelalte perspective de abordare ale fenomenului, are o istorie destul de bogată. Interesul crescînd pentru sociologia politică în lumea contemporană este indisolubil legat de marile mutaţii structurale intervenite în viaţa politică Scopul disciplinei constă în formarea competențelor profesionale de identificare a mecanismelor de implementare a cunoştinţelor teoretice în activitatea politică; de aplicarea metodelor adecvate cercetării domeniului politic; de planificare a şi prognozarea activităţii politice; de pregătire a, discutarea şi adoptarea deciziilor privind activitatea politică; de evaluare a activităţii politice în contextul exigenţelor contemporane. Formarea acestor competențe se va efectua prin atingerea obiectivului de educare a unui șir de finalități de studiu adecvate disciplinei în cauză (vezi tabelul). Cursul didactic reflectă principalele probleme teoretico-explicative şi praxiologice ale sociologiei politice în contextul ştiinţelor politice contemporane. Conţinutul lui este structurat în trei mari direcţii: reperele metodologice ale sociologiei relaţiilor politice, interacţiunea diverselor sfere ale vieţii sociale cu politica şi sociologia subiecţilor activităţii politice în societăţile democratice şi cele aflate în plină schimbare. Limba de predare a disciplinei este româna. Disciplină este destinată studenţilor anului II de studii, semestrul III, specialitatea Politologie. Aducem mulțumiri domnului Pantelimon Varzari dr.hab.prof.univ pentru oferirea materialului didactic.