Propunându-şi adaptarea demersului comercial la viaţa politică, cursul „Marketing politic” este o disciplină introductivă în problematica analizei pieţei politice, a programelor si campaniilor de comunicare de tip politic si public de la nivelul organizaţiilor si instituţiilor politice. Acest curs urmăreşte iniţierea studenţilor în instrumentarul conceptual si problematica analizei si evaluării mecanismelor sociale care fundamentează opţiunile populaţiei pentru anumite teme, idei sau proiecte politice si guvernamentale, ca si a comunicării publice în context electoral, precum si a fenomenelor care determină dinamica raporturilor între guvernanţi si cetăţeni într-o societate democratică. 

Cursul dat este structurat în mai multe părţi distincte, a căror teme reprezintă de fapt etapele procesului de organizare şi aplicare a marketingului politic.

Pregătit pentru studenții de la specialitatea „Politologie”, cursul poate fi util şi pentru studenţii şi masteranzii de la sociologie, jurnalism şi ştiinţele comunicării, drept, pentru reprezentanţii diver­selor in­sti­tuţii guvernamentale şi nonguvern­amentale, precum şi pentru activiştii diferitor partide politice şi mişcări social-politice.