În condițiile democratizării societății și majorării numărului de actori politic, implicit concurenți electorali, devine imperativă utilizarea tehnicilor de creare, pozițiinare, promovare și gestionare a imaginii actorilor politici (lideri politici, partide sau programe, proiecte, reforme). Imaginea publică este un element cheie pentru orice persoană sau instituție/organizație publică/politică. Modul în care este proiectată această imagine în reprezentările publicului impactează atât funcționarea propriu-zisă a acestora, precum și succesul activității lor. Cursul ” care pune spre investigare, analiză și gestionare a imaginii și relațiilor publice, având protagoniști principali actorii politici.

Pentru o înţelegere mai bună a acestui curs sunt utile cunoştinţele acumulate în cadrul cursului ”Teorie politică” și ”Psihologie politică”, „Elitologie„ precum și se completează foarte bine cu cursul de specialitate ”Marketing politic”, cuprinse în programa specialității Politologie, la nivel de licenţă. Astfel, studenții dispun de cunoştinţe în ceea ce priveşte definiţiile procesului electoral, procesul de comunicare, esența fenomenului de liderism etc. , ceea ce va facilita însuşirea de noi cunoştinţe în domeniu. Cunoaşterea prealabilă a unor metode de cercetare din ştiinţele politice este de asemenea utilă, deoarece metodele şi instrumentele de cercetare stau la baza analizei situaţionale şi ajută la culegerea de date, în cadrul oricărui demers științific.

Scopul acestei discipline este de a forma competențe în domeniul PR politic, care vizează imagemaking-ul, poziționarea imaginii publice, strategii și modele de comunicare cu publicul, planificarea unei campanii de PR, gestionarea crizelor de imagine. Alături de noțiuni teoretice, în cadrul acestui curs se va pune accent și pe partea practică, foarte importantă în dezvoltarea abilităților de consiliere în domeniul PR-ului politic. analizei, proiectării și gestionării imaginii și PRului.

Beneficiarii: Cursul Tehnologii de creare a imaginii și PR politic”este o disciplină de specialitate d din pachetul de discipline ale specializării în ştiinţele politice, specialitatea Politologie, nivel licenţă, din cadrul Facultăţii Relații internaționale, Ştiinţe Politice și Administrative, ale Universității de Stat din Moldova, cu limba română de predare.