Orice sistem de guvernare, indiferent care ar fi bazele sale ideologice și politice, ori formele de exercitare, se consolidează pe parcursul unei lungi perioade de timp. Evoluția politică a statelor relevă că atât democrația cît și tirania s-au putut impune într-o țară sau alta, pe parcursul unei lungi perioade istorice. Pentru statele care au trecut de la regimul tiranic la democrație, una dintre provocări a constituit raportarea la un model de societate democratică. Din 1991 societatea moldovenească (atât societatea politică, civilă, cît și individul), au pornit într-o cursă denumită convențional ”tranziția democratică”. Aceasta va lua sfîrșit cînd instituțiile de guvernare se vor consolida în timp. Instituțiile democratiei trebuiesc învățate, iar pentru aceasta sunt utile analizele instituționale comparate. Acestui scop îi srvește cursul de ”Politică comparată”, care are drept nucleu analiza comparativă a unor sisteme politice de referință pentru gîndirea și practica politică contemporană din Europa, America și Asia. Cursul Politica comparată face parte din modulul Relaţiile internaţionale: aspecte teoretico-aplicative și vine să contribuie la completarea și aprofundarea cunoștințelor de la cursul de Aspecte practice în cercetarea relaţiilor internaţionale

Politica comparată Ea continua familiarizarea studenților cu problematica analizei comparate a diferitor state din perspectiva analizei sistemice și este într-o relație strînsă cu cursurile de ”Democrația: teoria și practica”, Sisteme internaționale de state etc.. Politica comparată este un sub-domeniu al științelor politice, care are la baza metoda comparativă pentru a evalua asemanarile și deosebirile dintre sistemele politice.

 Scopul cursului de a-i face pe studenți să înțeleagă și să anticipeze trasaturi/caracteristici politice între diferite țari, astfel încât să se poată face aprecieri generale despre fenomene politice. Utilizarea metodei de analiză comparativă permite extinderea înțelegerii teoretice cu privire la procesele politice. În plus, aceasta ofera o perspectiva asupra relațiiilor dintre cetățeni și instituții, precum și asupra relațiilor între indivizii dintr-o societate. Metoda comparativa aprofundeaza înțelegerea noastra (si, speram, aprecierea noastra) cu privire la alte țari și culturi și pune în lumina caracteristicile sistemului nostru politic și rolul nostru ca actori politici. În cadrul cursului, veți vedea repede ca politica se desfasoară în mod diferit în întreaga lume. Comportamentul politic și orientarile politice variază în funcție de normele culturale, iar instituțiile politice influențează comportamentul cetațeanului și atitudinile acestuia. În funcție de diferite contexte politice și culturale, oamenii abordeaza și evalueza politica și liderii politici altfel decât ar putea-o face. În ciuda acestor diferențe, anumite atitudini și comportamente politice transcend frontierele.

Beneficiarii cursului sunt studenții anului III, specialitatea ”Relații Internaționale”, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative Eforturile noastre vor fi îndreptate spre dezvoltarea la studenți a unor instrumente analitice care sa le permita identificarea și explicarea diferențelor și asemănărilor între sisteme politice. Altfel spus, vor fi dezvoltate o serie de concepte teoretice care să explice variația între cazuri. Capacitatea de a explica aceasta variație are un impact profund asupra înțelegerii studentului de la științe politice cu privire la lume. De exemplu, ei vor fi capabili sa evalueze care sunt probabilitățile de a sustine democrația, or democrația este un model/sistem politic spre care tintem, fiind și una din problemele centrale ale cursului.