Contenciosul administrativ este o instituţie fundamentală a statului de drept, care reprezintă instrumentul prin intermediul căreia orice persoană fizică sau juridică se poate apăra de eventualele abuzuri ale organelor administraţiei publice şi ale funcţionarilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor organe. Ca rezultat, prezenţa acestei instituţii de drept asigură realizarea eficientă a scopului contenciosului administrativ, şi anume: contracarea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept. 

Prezentul studiu tratează, în evoluţia şi complexitatea lor, aspectele de bază ale contenciosului administrativ. Pentru accesibilitate, informaţia a fost ordonată, fiind structurată în nouă unităţi de conţinut, acoperind aria tematică în integralitatea elementelor sale. Firesc, are drept punct de plecare reperele controlului exercitat asupra administraţiei publice, istoricul apariţiei şi constituirii contenciosul administrativ urmate, în conexiunea lor, de: instituţia contenciosul administrativ – concept, trasături, categorii, principii; părţile şi obiectul litigiilor de contencios administrativ; procedura de soluţionare a litigiilor de contencios administrativ în integralitatea etapelor sale; sistemele de contencios administrativ, cu relevarea particularităţilor, precum şi a elementelor comune ale sistemelor de contencios administrativ.