Topic outline

 • General

 • Caracteristicile sistemului de protecție a copilului în dificultate din Republica Moldova.

  1. Delimitări conceptuale: copil orfan, copil orfan social, copil abandonat, familie vulnerabilă.

  2. Caracteristicile sistemului rezidențial de protecție a copilului în dificultate.

  • Îngrijirea rezidenţială

  • Formele de protecţie а copilului aflat în dificultate: reintegrarea în familia biologică.

   1. Formele de protecţie а copilului aflat în dificultate.

   2. Reintegrarea în familia biologică.

   3. Principiile de protecţie а drepturilor copilului privind plasarea în afara familiei biologice.

   4. Condiţii de realizare а plasamentului.

   5. Standarde  minime de calitate.

  • Instituţia tutelei şi curatelei: aspecte sociale şi juridice.

   1. Caracteristici distincte privind tutela şi curatela.

   2. Procedura de instituire а tutelei / curatelei.

   3. Obligaţiile tutorelui şi ale curatorului.

   4. Rolul asistentului social şi al APL în procedura de instituire а tutelei.

   • Asistenţa parentală profesionistă.

    1. Asistenţa parentală profesionistă: accepţiuni şi tipologii.

    2. Procedura asistenţei parentale profesioniste în Republica Moldova: recrutarea candidaţilor pentru profesia de asistent parental profesionist, evaluarea şi instruirea asistentului parental profesionist; angajarea asistentului parental profesionist: aprobarea, potrivirea şi plasamentul; monitorizarea plasamentului.

    • Adopţia. Reglementări juridice internaţionale şi naţionale. Rolul asistentului social în procedura adopţiei.

     1. Definirea adopţiei.

     2. Adopţia naţională şi internaţională.

     3.  Procedura adopţiei în Republica Moldova.

     4.  Acte juridice internaţionale ce reglementează adopţia: Convenţia de la Haga privind jurisdicţia, legislaţia aplicabilă şi recunoaşterea decretelor referitoare la adopţie (1965); Convenţia Europeană în materia adopţiei de copii (în vigoare din 26 aprilie 1968, Strasbourg); Raportul Comitetului Departamental pentru Adopţia Copiilor (Raportul Houghton, 1972); Convenţia ONU cu privire la drepturile copiilor (adoptată la 20 noiembrie, 1989);

     5. Instrumente juridice naţionale ce vizează adopţia: Codul familiei; Codul de procedură civilă a Republicii Moldova.

     6. Modele de acţiuni, cereri şi alte documente utilizate în instituirea adopţiei.

     7. Instituţii, autorităţi şi organisme care participă la procedura adopţiei.

     8. Metode şi tehnici de lucru cu persoanele implicate în procedura adopţiei.

     9. Rolul asistentului social în instituirea adopţiei

    • Forme de tip comunitar de protecţie а copilului aflat în dificultate.

     1. Caracteristici generale privind formele de protecţie а copilului în dificultate de tip comunitar.

     2. Centrul maternal.

     3. Centrul de zi.

     4. Centrul de plasament temporar.