Glosar Moodle


Notiuni generale care se utilizeaza in platforma Moodle

Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Toate

Pagină: (Precedent)   1  2
  Toate

C

Curs

Formă de organizare a studierii unui subiect specific, proiectată şi realizată, în mod special, în învăţământul superior. Experiență de învățare structurată formal. Cursul trebuie să aibă un set coerent și explicit de finalități de studii exprimate în termeni de competențe ce trebuie dezvoltate și criterii de evaluare relevante. Cursurile pot avea un număr diferit de credite.Pagină: (Precedent)   1  2
  Toate